سامانه‌ها

 • dignopa

 • digmanb

 • digblack

 • digtess

 • dignashr

 • digmaghal

Loading

اخبار

 • برگزاری جلسه پایش کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی
  برگزاری جلسه پایش کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی
 • برگزاری جلسه پایش کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
  برگزاری جلسه پایش کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
 • کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی برگزار می شود.
  کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی برگزار می شود.
 • دسترسی به دو پایگاه embase و reaxys
  دسترسی به دو پایگاه embase و reaxys
 • اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری
  اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری
  اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری
  اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار
 • برگزاری کارگاه آموزش پورتال توسط کتابخانه مرکزی
  برگزاری کارگاه آموزش پورتال توسط کتابخانه مرکزی
 • دسترسی پژوهشگران و دانشجویان محترم به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دسترسی پژوهشگران و دانشجویان محترم به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • وبینار نویسندگی در Lancet در کتابخانه مرکزی برگزار میشود.
  وبینار نویسندگی در Lancet در کتابخانه مرکزی برگزار میشود.
 • قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی جدید
  قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی جدید
 • برگزاری وبینار مقدمه ای بر متا-آنالیز داده های فردی بیمار
  برگزاری وبینار مقدمه ای بر متا-آنالیز داده های فردی بیمار
Loading

بازدیدها

۲۶۴ نفر
۰ نفر