آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

با توجه به حرکت شتابنده انقلاب الکترونیک، منابع دیجیتال، فراهم آوری آخرین اطلاعات علمی را در بسیاری از موارد از منابع چاپی سهل تر وگسترده تر نموده اند. ایجاد، انتشار، استفاده و به کارگیری مجدد منابع دیجیتال بسیار آسان تر وسریع تر از فراهم آوری منابع چاپی است. این موضوع می تواند در کنار مزایای خود زمینه ساز بد اخلاقی های پژوهشی و آموزشی را نیز فراهم آورد. از طرفی ماهیت فضای دیجیتال و وب، امکان دسترسی غیر مجاز به منابع را افزایش داده از طرف دیگر امکان تکثیر غیر مجاز منابع دیجیتال، حقوق نویسندگان، ناشران وسایر صاحبان اثر را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از اصول مهم مالکیت معنوی حفاظت از منابع در محیط اینترنت و در واقع حمایت از حقوق نویسندگان و ناشران است.

در همین راستا کتابخانه ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، خود را مقید به رعایت حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتال می کند و تمامی کاربران خود را دعوت به رعایت و حمایت از این قوانین کرده تا در صورت مشاهده ی فعالیت غیرمجاز، طبق مقررات با آن برخورد نماید.

مفاد قوانین

     ۱. حق دسترسی به منابع دیجیتال: استفاده از منابع خریداری شده که از طریق کتابخانه ی دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دسترس پذیراست. مختص کاربران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. کاربران این دانشگاه، مجاز به در اختیار گذاردن اطلاعات کاربری خود به سایرین نبوده و موظف به استفاده قانونی از آن هستند. کاربران تمامی افرادی هستند که یا وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارند یا در فضای فیزیکی کتابخانه مرکزی با نام کاربری و رمز عبور مهمان و طبق مقررات از کتابخانه دیجیتال استفاده می نمایند.

   ۲. تکثیر منابع دارای حق طبع و نشر: کتابخانه ی دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کاربران آن، حق بازنشر منابع دارای حق کپی رایت بدون اجازه مالک (مالکان) تولیدات علمی را ندارند.

   ۳. توزیع و امانت منابع الکترونیک : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اهداف غیر تجاری حق توزیع و امانت منابع دیجیتال را داشته و برای این کار قوانین بین المللی را رعایت می کند.

   ۴. استفاده از کتاب الکترونیک: امکان دانلود و پرینت قسمتی از کتاب الکترونیک، به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی مجاز است. اما دانلود یا پرینت کل کتاب و هرگونه استفاده تجاری از کتاب های الکترونیک ممنوع است.

 تبصره 1: کتابخانه ی دیجیتال دانشگاه می تواند اقدام به قطع دسترسی یا محدود کردن آن برای کاربرانی که مفاد این آئین نامه را رعایت نکنند، نماید.

تبصره 2: به منظور حمایت از فرایند دسترسی باز به اطلاعات کتابخانه ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دسترسی باز انتشار و توزیع که به حقوق صاحب اثر احترام می گذارد حمایت می کند.

تبصره 4. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می تواند هر گونه تخطی از قوانین کتابخانه دیجیتال را مورد بررسی قرار داده و فرد یا افرادی را که از این قوانین سرپیچی نموده اند به کمیته اخلاق یا مراجع ذی صلاح معرفی و طبق مقررات با آنان برخورد نماید.