اخبار

 • دسترسی به پایگاه‌‌های UpToDate ،Web of Science ، ESI و JCR قطع می‌باشد.
  دسترسی به پایگاه‌‌های UpToDate ،Web of Science ، ESI و JCR قطع می‌باشد.
 • برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
  برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
 • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
  برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
 • دکتر فاطمه رجعتی بعنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی منصوب شد.
  دکتر فاطمه رجعتی بعنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی منصوب شد.
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid-Embase
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid-Embase
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
 • برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
  برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
 • لغو برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
  لغو برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
Loading
بایگانی خبر

بازدیدها

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۴۸,۱۱۹ نفر
۲ نفر

تاریخ بروزرسانی


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲