اخبار

 • برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
  برگزاری کارگاه پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - PubMed
 • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
  برگزاری کارگاه آموزشی سامانه‌های نظام نوپا
 • دکتر فاطمه رجعتی بعنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی منصوب شد.
  دکتر فاطمه رجعتی بعنوان عضو اتاق فکر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی منصوب شد.
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid-Embase
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid-Embase
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه دارویی Reaxys
 • برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
  برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ClinicalKey-UpToDate
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science - Scopus
 • لغو برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
  لغو برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - Cochrane
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال حنان - Cochrane
Loading
بایگانی خبر

بازدیدها

۲۵ فروردین ۱۴۰۰
۴۶,۷۴۰ نفر
۲۴ نفر

تاریخ بروزرسانی


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷