ماموریت ها، خط مشی، و اهداف کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مقدمه:

در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی دانشگاه، کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف فرآهم آوری و دسترس پذیری منابع دیجیتال بنیان گذاری شده است. این مجموعه مطابق با قوانین حاکم بر معاونت تحقیقات و فناروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز قوانین معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور تأمین نیازهای اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران، اقدام به گردآوری منابع دیجیتال، دسترس پذیری وآموزش استفاده از این منابع کرده است.

۱.    ماموریت

بستر سازی و ظرفیت سازی جهت ایجاد و تسهیل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وفناوری دانشگاه از طریق برآوردن نیازهای اطلاعاتی، علمی و تحقیقاتی اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

۲.     خط مشی

حرکت مستمر در فراهم آوری، دسترس پذیری و ارتقای استفاده از منابع دیجیتال در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی و فناوری دانشگاه و تلاش جهت همکاری همه جانبه در راستای انتشار، به اشتراک گذاری و حفاظت از تولیدات علمی محققان در فضای تحت وب می باشد. برای پیروی از این خط مشی، اولویت های راهبردی زیر مد نظر این کتابخانه است.

1-ایجاد دسترسی به منابع اطلاعاتی برای اساتید، محققان و دانشجویان دانشگاه؛

2- حمایت و ایجاد بستر مناسب جهت جامعه ی پژوهش گر و فناور به منظور ارتقای تحقیقات و در نتیجه رسیدن به اهداف سلامت؛

۳- بسترسازی جهت یادگیری مداوم جهت ارتقای سطح آموزش و پژوهش .

۳.     اهداف

در راستای تعالی کتابخانه و دستیابی به ماموریت ها و خط مشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهداف زیر برای این کتابخانه تعریف شده است :

۱- فراهم آوری مجموعه ای جامع از منابع دیجیتال و ایجاد راهکارهای به روز و منطبق با پیشرفت های الکترونیکی در فضای وب

·        فراهم آوری منابع دیجیتال منطبق با سیاست های کلان مدیریت توسعه و منابع فیزیکی

·        اعتلای اهداف سلامت

·        رعایت اصول اخلاقی و حفظ مالکیت معنوی ناشران طبق اصول اخلاق نشر

·        شناسایی منابع دسترسی باز و معرفی و دسترس پذیری آنها برای کاربران کتابخانه

·        به روز رسانی مستمر شیوه های دسترسی به منابع دیجیتال در سطوح بیمارستانی دانشکده ای و مراکز تحقیقاتی

·        گسترش فیزیکی جهت دسترسی تمامی کاربران کتابخانه به منابع دیجیتال

·        در دسترس قرار دادن منابع دیجیتال به منظور کاربران غیردانشگاهی در محیط فیزیکی کتابخانه جهت ارتقای اهداف سلامت

2- فرهنگ سازی و آموزش مستمر استفاده از منابع دیجیتال در دانشگاه

·        معرفی و آموزش نحوه ی استفاده از بانک های اطلاعاتی

·        به روز رسانی اطلاعات کتابداران و بکارگیری کتابداران خبره جهت آموزش به کاربران

·        اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور گسترش میزان استفاده از این منابع

3- تعامل و پایش مستمر با سایر حوزه های مرتبط جهت سهولت و تامین فناوری های به روز برای کاربران کتابخانه

*تجهیز زیر ساخت های کتابخانه ی دیجیتال

*فراهم کردن امکان دسترسی خارج از شبکه برای کاربران کتابخانه

4- یافتن منابع مالی جدید و تغییر مسیر منابع موجود به سمت اولویت های راهبردی کتابخانه

*جذب بودجه های خارجی از طریق همکاری بانهادهای خارج از سازمان

*پایه گذاری خدمات و محصولات جدید

5- افزایش دسترسی به منابع دسترسی باز

·        حمایت از مدل های جدید انتشار و دسترسی باز به منابع

·        معرفی منابع دسترسی باز به کاربران کتابخانه

·        آموزش نحوه ی استفاده از منابع دسترسی باز برای استفاده هر چه بیشتر از آن