دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / راهنمای ایجاد VPN

       اعضای محترم هیئت علمی می توانند برای دریافت نام کاربری و رمز عبور به کارشناس IT محل خدمت خود مراجعه کرده و یا در صورت عدم دسترسی کارشناس مذکور به سیستم مدیریت کاربران دانشگاه (ACCOUNTING) با تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست vpn در زیر صفحه بدون مراجعه حضوری نسبت به دریافت نام کاربری، رمز عبور از طریق ایمیل آکادمیک خود و دانلود نرم افزار و راهنمای نصب برنامه در زیر اقدام فرمایند.

مراکزی که به سیستم مدیریت کاربران دانشگاه دسترسی دارند عبارتند از : 1- دانشکده پزشکی 2-دانشکده داروسازی 3-دانشکده پرستاری و مامایی 4- دانشکده پیراپزشکی 5-دانشکده بهداشت 6- معاونت بهداشتی 7- مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 8- بیمارستان فارابی 9- بیمارستان امام رضا(ع) 10- بیمارستان معتضدی 11- مرکز جامع نگر

لازم به ذکر است به دلیل احراز هویت اعضای محترم از طریق ایمیل آکادمیک و همچنینی رعایت مسائل امنیتی به ایمیل های غیر آکادمیک پاسخی داده نخواهد شد. چنانچه ایمیل دانشگاهی خود را دریافت ننموده اید لطفا فرم الکترونیکی درخواست ایمیل دانشگاهی را تکمیل و ارسال نمایید.با انجام اعتبار سنجی و پس از یک هفته ایمیل دانشگاهی ایجاد خواهد شد.

 

راهنمای نصب CONNECTION VPN

خطاهای رایج در استفاده از VPN

 

CONNECTION VPN 32 & 64 bit

CONNECTION VPN 32 bit بیرون از شبکه دانشگاه برای ویندوز ویستا، 7 ، 8 ، 8.1 ، 10

CONNECTION VPN 64 bit بیرون از شبکه دانشگاه برای ویندوز ویستا، 7 ، 8 ، 8.1 ، 10